FÖRENINGSINFO

Ventilation


Svensk Ventilation rekommenderar att ventilationsfilter byts var 6-12:e månad, för att säkerställa optimal drift och fortsatt lågt luftmotstånd. Många upplever dessutom kallras eller ojämna luftflöden till följd av att filtren inte bytts och även elförbrukningen kan öka. 


Tips på länkar till filter (filterpunkten): 

Filter F7 , kan användas på både till- och frånluft. Standard på våra aggregat är att ha dessa på både till- och frånluft.

Filter F5 , lägre filterklass, används endast på frånluft.

Filterpaket F7 + F5

Filterpaket F7 + F7


Info om F5/F7 filter. 


Obs! Man har eget ansvar över att man beställer rätt filter.

 

Elbilsladdning


Styrelsen arbetar för närvarande aktivt med att hitta en lösning för att medlemmar ska kunna ladda sina elbilar i garagen, och med ett kopplat system för fakturering av elåtgång. Tills vidare finns det vanliga Schuko eluttag i garagen som kan användas för laddning så länge som strömstyrkan inte överstiger 8 ampere. Detta är mycket viktigt att hålla sig till då nätverket inte är byggt för att klara högre belastning och högre belastning kan leda till allvarliga fel.


Om du laddar din elbil i garaget ska du rapportera den mängd kWh du laddat med till styrelsen, och kostnaden för dessa läggs på nästkommande månadsfaktura. För närvarande är samfällighetens elpris 330 öre/kWh. Du rapporterar din förbrukning genom nedanstående formulär.

Formulär för laddningsrapportering